اهداف و وظایف معاونت

۱. تلاش در جهت تحقق برنامه های سیاسی ، اجتماعی دولت و ارتقاء مشارکت و حضور موثر مردم استان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي
۲. زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل هاي سياسي استان و نظارت بر فعاليت آنها .
۳. حمایت از شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها مطابق قوانين و مقررات .
۴. برنامه ریزی و برگزاری انتخابات عمومی و نظارت بر اجراي ساير انتخاباتي که به موجب قوانين و مقررات زير نظر استانداري يا فرمانداري ها برگزار مي شوند مطابق زمانبندي ابلاغي .
۵. ارائه پیشنهادات لازم برای تغییر و اصلاح تقسيمات کشوري در محدوده استان .
۶. پیگیری و ثبت و نگهداری امور سجلي و احوال چهارگانه (امورثبت ، ازدواج و طلاق) مردم استان .
۷. هماهنگی و هدایت فرمانداران برای تحقق سیاست هاي عمومي و برنامه هاي دولت .
۸. برنامه ریزی در جهت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با مشارکت ادارات ذيربط و مشارکت هاي عمومي و فرمانداران و بخشداران .
۹. مراقبت دائم نسبت به رویدادهای سیاسی و فراهم کردن موجبات گسترش آزادي هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و قوانين مربوط به فعاليت احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و اقليت هاي ديني شناخته شده و نظارت بر حسن انجام امور مذکور .
۱۰. بررسی و مطالعه پدیده های فرهنگی و اجتماعي و آسيب پذيري هاي جامعه .
۱۱. گردآوری و تجزیه و تحلیل رویدادهاي خبري و گزارشات سياسي و اجتماعي و . . . استان انعکاس به وزارت کشور .
۱۲. برنامه ریزی و تلاش در جهت توسعه تشکل های غیر دولتي و امور عامل المنفعه و ايجاد فضاي رواني سالم براي مردم و جمع آوري متکديان و معتادان و کودکان خياباني و آسيب ديدگان اجتماعي با همكاري دستگاههاي مسئول .
۱۳. برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان (اعم از دختران و پسران) .
۱۴. تلاش و برنامه ریزی در جهت تأمین و افزایش سلامت و بهداشت جامعه و مردم و پيشگيري از بيماريهاي واگيردار .
۱۵. برنامه ریزی در جهت توسعه ورزش همگانی و فراهم نمودن امکانات ورزشی براي بانوان .
۱۶. پیگیری و اقدام در جهت انطباق وضعیت ادارات و سازمان ها و نهادها با واحدهاي تقسيمات کشوري در استان .
۱۷. برنامه ریزی و انجام نشست های نوبه ای و مستمر با نخبگان و شخصيت هاي ذينفوذ مذهبي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي به منظور آگاهي از ديدگاه هاي آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان .
۱۸. پیگیری برگزاری همايش هاي علمي مربوط ب همسائل و مشکلات فرهنگي و اجتماعي و بزرگداشت نخبگان و مشاهير استان .
۱۹. تکمیل پرونده تشکل های صنفی و سیاسي و پيگيري صدور مجوز مربوط به آنها و بررسي درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با برپايي اجتماعات و راهپيمايي ها مطابق دستورالعمل هاي قانوني .
۲۰. تجزیه و تحلیل جرایم و تخلفات سیاسي و مقايسه با استان هاي ديگر و بررسي سنواتي و اتخاذ تدابير براي کاهش آنها.
۲۱. تأمین و حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش در استان و ایجاد هماهنگی بين دستگاههاي اطلاعاتي و انتظامي و نظامي.
۲۲. پیگیری در جهت استقرار واحدهای انتظامي و پستهاي ايست و بازرسي موقت و دائم .
۲۳. ساماندهی امور اتباع بیگانه و تردد اتباع ایرانی و بيگانه و امور مربوط به مبادلات در استانهاي مرزي و بررسي مسائل امنيتي با کشورهاي همسايه .
۲۴. برنامه ریزی و هدایت اقدامات مربوط به کنترل قاچاق کالا ، اسلحه و مواد مخدر در استان .
۲۵. انجام امور مربوط به اقدامات تردد ، اشتغال و ازدواج اتباع بیگانه و ثبت و نگهداری اطلاعات آنها .
۲۶. مطالعه و بررسی عوامل تهدید کننده امنیت و آرامش جامعه و ارائه طرح های لازم در اين زمينه .
۲۷. اتخاذ تدابیر لازم با همکاری اعضای شورای تأمين استان در هنگام بروز حوادث و بلاياي طبيعي و معضلات سياسي ، امنيتي و اجتماعي .
۲۸. برنامه ریزی و حفاظت مستمر از اماکن و تاسیسات اداری طبقه بندي ، بويژه نقاط و تاسيسات حساس و حياتي و نظارت دائم بر حمل و استفاده از مواد ناريه
۲۹. پیگیری و اجرای قوانين و مقررات که در مورد ورود و خروج و اقامت و اشتغال اتباع بيگانه رعهده دستگاههاي مختلف نهاده شده است .
۳۰. پیگیری اجرای دستورالعمل هاي امنيتي که از سوي شوراي امنيت کشور و يا شوراي عالي امنيت ملي ابلاغ مي گردد توسط دستگاههاي ذيربط .
۳۱. گرد آوری و تجزیه و تحلیل رویدادهاي خبري و گزارشات امنيتي و انتظامي و . . . استان و انعکاس به وزارت کشور.
۳۲. هماهنگی با استان های همجوار و برنامه ریزی در جهت مقابله با قاچاق کالا ، اسلحه و مهمات و ديگر مسائل امنيتي و انتظامي .
۳۳. شناسایی نقاط بحران خیز و افراد شرور و سابقه دار و اتخاذ تدابیر پيشگيرانه در رابطه با آنها دسته جمعي .
۳۴. تجزیه و تحلیل جرایم و تخلفات امنیتي و انتظامي و مقايسه با استان هاي ديگر و بررسي سنواتي و اتخاذ تدابير براي کاهش آنها .

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/01/03